Disclaimer

1. inhoud van het online-aanbod

De auteur behoudt zich het recht voor niet verantwoordelijk te zijn voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheid claims tegen de auteur, die betrekking hebben op materiële of immateriële aard veroorzaakt door het gebruik of de onbruik van de informatie of het gebruik van onjuiste of onvolledige informatie zijn uitgesloten, tenzij de auteur is niet opzettelijk of grove nalatigheid schuld. Alle aanbiedingen zijn onderhevig aan verandering en niet-bindend. Delen van de pagina’s of de volledige publicatie met inbegrip van alle aanbiedingen en informatie kan worden uitgebreid, gewijzigd of gedeeltelijk of geheel verwijderd door de auteur zonder afzonderlijke aankondiging.

2. verwijzingen en links

De auteur is niet verantwoordelijk voor enige inhoud gelinkt of verwezen naar zijn pagina’s – tenzij hij volledige kennis van illegale inhoud en zou in staat zijn om de bezoekers van zijn site te voorkomen dat deze pagina’s te bekijken. De auteur verklaart hierbij uitdrukkelijk dat op het moment dat de links werden gecreëerd, er geen illegale inhoud op de gelinkte pagina’s identificeerbaar was. De auteur heeft geen invloed op de huidige en toekomstige vormgeving, de inhoud of het auteurschap van de gelinkte pagina’s. Daarom distantieert hij zich hiermee uitdrukkelijk van alle inhoud van alle gelinkte pagina’s die werden gewijzigd na het plaatsen van de link. Deze vaststelling geldt voor alle binnen het eigen internetaanbod geplaatste links en verwijzingen, evenals voor externe bijdragen in door de auteur ingerichte gastenboeken, discussieforums en mailinglijsten. Voor illegale, foutieve of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade die voortvloeit uit het gebruik of niet-gebruik van dergelijke informatie, is alleen de aanbieder van de pagina waarnaar werd verwezen aansprakelijk, niet degene die naar de desbetreffende publicatie heeft verwezen.

3. auteursrecht en handelsmerkrecht

De auteur streeft ernaar in alle publicaties de auteursrechten van de gebruikte grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten in acht te nemen, door hemzelf gemaakte grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten te gebruiken of licentievrije grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten te gebruiken. Alle op de website genoemde en eventueel door derden beschermde merknamen en handelsmerken zijn onbeperkt onderworpen aan de bepalingen van het toepasselijke merkenrecht en de eigendomsrechten van de respectieve geregistreerde eigenaars. De loutere vermelding van een handelsmerk impliceert niet dat het niet beschermd is door rechten van derden! Het copyright voor gepubliceerde, door de auteur zelf gemaakte objecten blijft uitsluitend bij de auteur van de pagina’s. Vermenigvuldiging of gebruik van objecten zoals diagrammen, geluiden of teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is niet toegestaan zonder toestemming van de auteur.

4. gegevensbescherming

Voor zover de mogelijkheid voor het invoeren van persoonlijke of zakelijke gegevens (e-mailadressen, naam, adressen) wordt gegeven, vindt het invoeren van deze gegevens vrijwillig plaats. Het gebruik en de betaling van alle aangeboden diensten zijn toegestaan – indien en voor zover technisch mogelijk en redelijk – zonder specificatie van enige persoonlijke gegevens of onder specificatie van geanonimiseerde gegevens of een alias.

5. rechtsgeldigheid van deze disclaimer

Deze disclaimer dient te worden beschouwd als onderdeel van de internetpublicatie waarnaar u werd doorverwezen. Indien delen of afzonderlijke termen van deze verklaring niet legaal of correct zijn, blijft de inhoud of geldigheid van de andere delen onaangetast door dit feit.

Bedrijf

QuickDoor is een product van
Laret Melsch Systems GmbH
Düsseler Straße 26
42489 Wülfrath
Telefoon: +49 (0)20 58 / 89 36 730
Fax: +49 (0)20 58 / 89 36 735
E-mail: info@melsch-systems.com
Internet: https://melsch-systems.com

Plaatselijke rechtbank Wuppertal, HRB 27121
Zetel van de vennootschap Wülfrath
BTW-nr. DE304470619
Directie: Jacqueline Stellmacher